Block người đăng tin Nukeviet

Block người đăng tin Nukeviet

 07:38 29/08/2018

Block đưa thông tin tác giả bài viết vào chi tiết bản tin Nukeviet. Hiển thị theo dạng Author profile thường gặp trên các site Wordpress.