Cài đặt Ultraviewer

Cài đặt Ultraviewer

 11:10 30/08/2018

Ultraviewer là công cụ giúp kết nối màn hình giữa 2 máy tính giúp nhân viên có thể kiểm tra trực tiếp và hỗ trợ trên máy của bạn.