Block người đăng tin Nukeviet

Block người đăng tin Nukeviet

 07:38 29/08/2018

Block đưa thông tin tác giả bài viết vào chi tiết bản tin Nukeviet. Hiển thị theo dạng Author profile thường gặp trên các site Wordpress.

Block slider tin tức mới nhất

Block slider tin tức mới nhất

 07:27 29/08/2018

Bạn muốn có 1 block slider lấy trực tiếp từ module tin tức, 1 header dạng feature nổi bật hiện đại như một số trang tin tức đang áp dụng, block Slider tin tức mới nhất có thể làm thỏa mãn yêu cầu của bạn.