Tải giỏ hàng nhiều vị trí cho module shops Nukeviet

Tải giỏ hàng nhiều vị trí cho module shops Nukeviet

 08:32 29/08/2018

Hiện tại, block giỏ hàng của module Nukeviet chỉ có thể load 1 lần và chỉ tại 1 vị trí, nếu bạn cài thêm 1 vị trí khác sẽ bị lỗi. Nguyên nhân là do giỏ hàng load funcs loadcart, với Nukeviet, bạn chỉ có thể load 1 function duy nhất tại 1 thời điểm, nếu kiểm tra thấy đã load funs rồi sẽ bỏ qua, do đó dẫn đến lỗi giao diện.