Module slider cho Nukeviet

Module slider cho Nukeviet

 07:17 29/08/2018

Module slider chạy trên Nukeviet 4.x.xx. Module bao gồm 4 plugin slider: nivo, jssor, wow và carousel. Cấu hình đơn giản, mã nguồn gọn nhẹ, tiện dụng. Đã được tải rất nhiều trên Nukeviet Store.