Mở khóa sheets excel không cần mật khẩu

Mở khóa sheets excel không cần mật khẩu

Để tránh việc thay đổi nội dung trong file excel, người dùng đã cài đặt mật khẩu bảo vệ sheet. Nếu bạn chỉ là người người xem thì việc chỉnh sửa nội dung là không thể. Thủ thuật sau đây sẽ hướng dẫn bạn mở khóa mật khẩu để có thể chỉnh sửa nội dung file excel bên trong.

- Mở file excel bạn có sheets bị khóa.

- Nhấn "Alt + F11" để mở Visual Basic Editor.

- Trên Visual Basic Editor, vào menu Insert - Module.

insert module

- Trong khung soạn thảo của module, copy đoạn mã bên dưới bỏ vào đây:

Sub PasswordBreaker()
'Breaks worksheet password protection.
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
On Error Resume Next
For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
MsgBox "One usable password is " & Chr(i) & Chr(j) & _
Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & _
Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
Exit Sub
End If
Next: Next: Next: Next: Next: Next
Next: Next: Next: Next: Next: Next
End Sub

paste code

- Đóng Visual Basic Editor, trở về Excel, nhấn "Alt+F8" để chạy macro.

run macro

Trong một số trường hợp nếu làm theo cách trên không được, bạn hãy thử thêm cách sau:

- Lưu file excel về đuôi .xls tương ứng với excel 97-2003, tắt bảng thông báo chế độ tương thích hiện lên, rồi đóng lại.

- Mở file excel lên, bạn sẽ thấy sheet excel không còn bị khóa nữa, lúc này lưu file excel về phiên bản mới nhất.

 

Tác giả bài viết: Vnnuke

Xin ghi rõ nguồn http://vnnuke.com nếu bạn có đăng tải lại nội dung bài viết này!

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết


Đăng ký website để trải nghiệm
Đăng ký ngay

Sao không thử ghé thăm xem

Tính năng nổi bật